Trace de ascii art (28/09/2011)
Trace de ascii art | traces.co, art interactif dans Traces
#808 ascii art
trace { eeeee eeeeee eeeee 8 8 8 8 8 8 8eee8 8 8 8eee8 88 88 8 8 88 88 88 88 8 8 88 88 88eee88 8eeee8 88eee88 }